Recerca

Recerca

El programa de Recerca té com a objectiu transmetre d’una manera oberta i transparent la recerca duta a terme a les universitats de la Xarxa Vives i altres centres, per posar-la a disposició de la societat.

Col·laboració per a la recerca local i comarcal

L’Institut Ramon Muntaner i la Xarxa Vives d’Universitats comparteixen l’objectiu de transmetre la recerca d’una manera oberta i transparent, per posar-la a disposició de la societat. Amb aquest fi, ambdues institucions treballen conjuntament per fomentar els lligams i les col·laboracions entre els centres d’estudis comarcals i locals, les universitats i administracions.