Carta universitària de la llengua. Principis i recomanacions de política lingüística

andres

PL Carta Unviersitaria Llengua_coberta
Formen part de la col·lecció Política Universitària :
La Carta universitària de la llengua de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU) estableix una declaració de principis basada en el català com a llengua comuna de les vint-i-dues universitats que componen la XVU, i constitueix un marc per a la gestió pluriennal dels usos lingüístics orals i escrits en aquest espi universitari conjunt.
La missió de la Carta universitària de la llengua és treballar conjuntament per donar un impuls a la llengua catalana en l’ús institucional, en la gestió, la docència, la recerca, la publicació i la comunicació de les universitats de la Xarxa Vives, amb la finalitat d’enfortir la llengua pròpia en l’esfera acadèmica.

El document estableix un marc per al seguiment de la política lingüística, a través de principis, recomanacions i indicadors, i sempre tenint en compte el marc legal dels diferents territoris del domini lingüístic.

L’aprovació de la Carta universitària de la llengua suposa un pas decidit que permetrà l’avanç social de la llengua pròpia en la universitat i, per extensió, en el conjunt de la societat.
Published:
Tipus d'obra:
Temes: