La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de l’any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d’aquesta regió universitària transfronterera de l’Europa Mediterrània.

22 universitats de 4 estats de l’arc mediterrani europeu: Andorra, Espanya, França i Itàlia.

Única plataforma que aplega administracions públiques i privades d’aquest territori transfronterer.

Ampli catàleg de serveis innovadors i compartits de qualitat que ultrapassa la filosofia de representació institucional desenvolupada per altres organitzacions.

Pont de projecció internacional.

• Comunitat universitària integrada per 500.000 estudiants, 40.000 PDI i 10.000 membres del PAS.

12 parcs científics i tecnològics universitaris, referència a Europa i el món.

• Col·lectiu «en actiu» de gairebé 300 membres dels equips de govern de les universitats membres i centenars de professors i tècnics que participen de manera quotidiana en el desenvolupament de programes i serveis d’interès comú.

El treball en xarxa proporciona beneficis a la comunitat universitària i a la societat, amb totes les garanties de l’experiència qualificada i el compromís per l’excel·lència.

VISIÓ

Ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta i la plataforma pel desenvolupament d’estratègies comunes de les universitats de la comunitat que integren les societats de parla i cultura catalana, distribuïdes en la regió Pirineus-Mediterrània.

MISSIÓ

La Xarxa Vives d’Universitats promou la cohesió de la comunitat universitària i reforça la projecció i l’impacte de la universitat en la societat. La Xarxa Vives d’Universitats desenvolupa la seua missió:

  • Mitjançant una sistemàtica de treball coordinat i compartit, fonamentat en l’equitat entre els seus membres, la qualitat i el servei.
  • Formulant propostes conjuntes de les universitats i facilitant la seua inclusió en l’agenda social i política de cada realitat administrativa.
  • Contribuint a fer encara més forta l’educació superior i la recerca.

Reforçar el paper de les institucions
d’educació superior com a motor d’innovació
i de millora de la competitivitat
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular