Avís legal

Condicions generals d'ús

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

L’associació Institut Joan Lluís Vives (Xarxa Vives d’Universitats – XVU) (d’ara endavant XVU), es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment, també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web.

Els preguem que llegisquen atentament aquest apartat.

Avís legal

Condicions generals d'ús

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

L’associació Institut Joan Lluís Vives (Xarxa Vives d’Universitats – XVU) (d’ara endavant XVU), es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment, també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web.

Els preguem que llegisquen atentament aquest apartat.

Titularitat del lloc web

DOMINI PRINCIPAL: www.vives.org

ALTRES DOMINIS DE LA XVU:
www.e-buc.com
www.llengua.info
www.dbd.cat
www.viauniversitaria.net

D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/02. BOE, 11 de juliol del 2002), la titularitat del portal www.vives.org pertany a

Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
Edifici Àgora, local 10
Universitat Jaume I
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana

amb NIF G-12433710, Registre d’Associacions número 161.264 · 18 de Juliol de 1996

i amb dades de contacte

xarxa@vives.org
Tel. 964 72 89 93
Fax. 964 72 89 92

Els criteris i les regles que segueix la XVU respecte a la utilització de les dades que lliurement i voluntàriament faciliteu a través de la nostra pàgina web, són les que s’exposen en aquesta pàgina.

La nostra política de protecció de dades pot variar a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris que provinguen de l’Agència de Protecció de Dades, però en tot cas es tractarà de variacions necessàries per a adequar la nostra política a la legislació vigent i als criteris de protecció dels usuaris. En aquest sentit, si es produeix algun canvi us mantindrem informats a través d’aquesta mateixa pàgina.

Les dades que ens faciliteu seran incorporades a una base de dades que és propietat i responsabilitat de la Xarxa Vives d’Universitats, amb domicili a l’Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. 12071 Castelló de la Plana. Aquestes bases de dades estan registrades en el Registre General de Protecció de Dades (RGPD) de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals de l’usuari són necessaris per a atendre les consultes i/o les peticions de subscripció als nostres serveis. La negativa comportarà la impossibilitat de contestar o resoldre’n les peticions.

La recollida es realitzarà amb la finalitat de poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta trameses, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis als què decidiu subscriure-vos, donar-vos d’alta, o fer servir l’adequació d’aquests serveis a les preferències i als gustos dels usuaris, a l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, al disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, i a l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els serveis que ofereix XVU, en l’actualitat i en un futur, per a la qual ens mostreu el vostre consentiment exprés.

Tota la informació que facilite l’usuari a través dels serveis del portal haurà de ser veraç. Amb aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comunique com a conseqüència d’emplenar els formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a la XVUpermanentment actualitzada de la forma que corresponga, en cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a la XVU.

Si no desitgeu que tinguem cap dada vostra o si voleu conèixer quines dades vostres tenim, o desitgeu que les modifiquem o que les esborrem de les nostres bases de dades, podeu contactar personalment amb nosaltres per correu ordinari a l’adreça de l’empresa, mitjançant la tramesa d’una sol·licitud escrita i signada:

Xarxa Vives d’Universitats.
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071. Castelló de la Plana

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, hem adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que ens faciliteu i, a més, hem adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per a evitar-ne la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori.

Titularitat del lloc web

DOMINI PRINCIPAL: www.vives.org

ALTRES DOMINIS DE LA XVU:
www.e-buc.com
www.llengua.info
www.dbd.cat
www.viauniversitaria.net

D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/02. BOE, 11 de juliol del 2002), la titularitat del portal www.vives.org pertany a

Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
Edifici Àgora, local 10
Universitat Jaume I
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana

amb NIF G-12433710, Registre d’Associacions número 161.264 · 18 de Juliol de 1996

i amb dades de contacte

xarxa@vives.org
Tel. 964 72 89 93
Fax. 964 72 89 92

Els criteris i les regles que segueix la XVU respecte a la utilització de les dades que lliurement i voluntàriament faciliteu a través de la nostra pàgina web, són les que s’exposen en aquesta pàgina.

La nostra política de protecció de dades pot variar a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris que provinguen de l’Agència de Protecció de Dades, però en tot cas es tractarà de variacions necessàries per a adequar la nostra política a la legislació vigent i als criteris de protecció dels usuaris. En aquest sentit, si es produeix algun canvi us mantindrem informats a través d’aquesta mateixa pàgina.

Les dades que ens faciliteu seran incorporades a una base de dades que és propietat i responsabilitat de la Xarxa Vives d’Universitats, amb domicili a l’Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. 12071 Castelló de la Plana. Aquestes bases de dades estan registrades en el Registre General de Protecció de Dades (RGPD) de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals de l’usuari són necessaris per a atendre les consultes i/o les peticions de subscripció als nostres serveis. La negativa comportarà la impossibilitat de contestar o resoldre’n les peticions.

La recollida es realitzarà amb la finalitat de poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta trameses, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis als què decidiu subscriure-vos, donar-vos d’alta, o fer servir l’adequació d’aquests serveis a les preferències i als gustos dels usuaris, a l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, al disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, i a l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els serveis que ofereix XVU, en l’actualitat i en un futur, per a la qual ens mostreu el vostre consentiment exprés.

Tota la informació que facilite l’usuari a través dels serveis del portal haurà de ser veraç. Amb aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comunique com a conseqüència d’emplenar els formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a la XVUpermanentment actualitzada de la forma que corresponga, en cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a la XVU.

Si no desitgeu que tinguem cap dada vostra o si voleu conèixer quines dades vostres tenim, o desitgeu que les modifiquem o que les esborrem de les nostres bases de dades, podeu contactar personalment amb nosaltres per correu ordinari a l’adreça de l’empresa, mitjançant la tramesa d’una sol·licitud escrita i signada:

Xarxa Vives d’Universitats.
Edifici Àgora, local 10.
Universitat Jaume I. Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071. Castelló de la Plana

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, hem adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que ens faciliteu i, a més, hem adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per a evitar-ne la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori.