Estudiants

Estudiants

Aquest programa incorpora eines per orientar la presa de decisions sobre les polítiques universitàries adreçades als estudiants, inclou accions interuniversitàries formatives per a potenciar les competències transversals, i ofereix ajuts per promoure la mobilitat. Des de la Xarxa Vives també es contribueix a l’apoderament de l’associacionisme estudiantil com a eina de participació i transformació.

null

Què és la Lliga de Debat?

A la Lliga de Debat, diversos equips d’estudiants dels territoris de parla catalana (de 4rt d’ESO, batxillerat, formació professional, universitaris i programes sènior) s’enfronten dialècticament sobre un tema polèmic i d’actualitat. La Xarxa Vives va posar en marxa l’any 2005 la competició universitària, l’any 2014 va iniciar la competició de Secundària i Batxillerat i des de 2022 organitza també la competició Sènior.

Per què una Lliga de Debat?

És una oportunitat de formació en què els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el català com a llengua vehicular, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la paraula i promoure el talent de l’estudiantat.

A més, contribueix a fixar les bases per a la pràctica d’habilitats amb importància fonamental en qualsevol àmbit professional.

La Lliga de Debat, una experiència única per a tots

Per als estudiants, que són protagonistes del seu procés d’aprenentatge i consoliden el domini de competències bàsiques adquirides, adquirint capacitats personals i professionals de documentació, treball en equip, argumentació i oratòria.

Per als professors, que incorporen una eina educativa de primer nivell, que complementa la formació de l’alumnat favorint la participació i la implicació dels estudiants envers un objectiu il·lusionant i compartit.

Per als centres de Secundària i Batxillerat, que potencien la seua projecció més enllà de l’àmbit geogràfic immediat i poden establir i consolidar sinergies en la relació amb altres centres.

Per a les universitats, que d’una banda acullen les fases locals de la competició de Secundària i Batxillerat, i d’una altra potencien la projecció dels seus estudiants més enllà del campus, tant amb la competició universitària com amb la sènior, enfortint la imatge de la universitat com a espai de coneixement al llarg de la vida.

El programa

Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari.

El programa té com a objectiu generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària. A través d’una enquesta a tots els estudiants, el programa busca crear una base sòlida de coneixement que aporte informació rellevant sobre la vida universitària al territori de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquest coneixement ha de servir per orientar les propostes de millora en les polítiques universitàries, i servir de guia per fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, tant de les universitats pròpies com dels decisors públics.

Actualment s’està desenvolupant la 4a edició de Via Universitària (2023-2025). La tercera edició (2020-2022) va comptar amb la participació de vora 50.000 estudiants de 20 universitats de la regió Vives.

Logotip ODS

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

El programa d’Estudiants de la Xarxa Vives d’Universitats contribueix als ODS:

ODS 1
ODS 4
ODS 10
ODS 16
null
El Grup de Treball d’Estudiants de la Xarxa Vives d’Universitats organitza periòdicament  activitats,  jornades, debats, seminaris i tallers multidisciplinars i interuniversitaris, distribuïts arreu del territori.
Aquests esdeveniments es realitzen en el marc Fòrum Vives, espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives.

El desenvolupament del programa d'Estudiants correspon a:

Consell Assessor Via Universitària Grup de Treball d'Estudiants

Notícies relacionades amb el programa d'Estudiants