Cultura

Cultura

En el marc del programa de Cultura s’analitzen estratègies de promoció de la participació de la comunitat universitària en les activitats culturals i s’impulsen esdeveniments culturals conjunts.

El desenvolupament del programa de Cultura correspon a:

Comissió de Cultura Grup de Treball de Gestió Cultural

Notícies relacionades amb el programa de Cultura