Cultura

Cultura

En el marc del programa de Cultura s’analitzen estratègies de promoció de la participació de la comunitat universitària en les activitats culturals i s’impulsen esdeveniments culturals conjunts.

Logotip ODS

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

El programa de Cultura de la Xarxa Vives d’Universitats contribueix als ODS:

ODS 4
ODS 16

El desenvolupament del programa de Cultura correspon a:

Comissió de Cultura Grup de Treball de Gestió Cultural

Notícies relacionades amb el programa de Cultura