Comunicació

Comunicació

El programa de Comunicació de la Xarxa Vives estudia la transformació de la comunicació digital a les universitats i desenvolupa projectes conjunts en aquest àmbit. En el marc d’aquest programa s’estableixen també canals de col·laboració per compartir experiències i estratègies que permeten afrontar els reptes presents i de futur en aquest àmbit.

Inici d'accions

El Grup de Treball de Comunicació Digital està format per les persones que treballen en l’àmbit de la comunicació digital a les universitats de la Xarxa Vives.

Els objectius d’aquest Grup de Treball són, d’una banda, compartir estratègies de transformació digital que permeten afrontar els reptes presents i de futur en aquest àmbit. D’altra, establir canals de contacte permanent que possibiliten projectes conjunts en l’àmbit comunicatiu.

El desenvolupament d’aquest programa correspon a:
Grup de Treball de Comunicació Digital
Notícies relacionades