Secretaria executiva

La Secretaria Executiva

La Secretaria Executiva

La Secretaria Executiva és l’òrgan de gestió directa de la institució. Col·labora amb el president i els vicepresidents de l’associació en les tasques d’organització i execució dels acords del Consell General i de la Comissió Permanent, en tant que òrgans de direcció de la institució.

La Secretaria Executiva s’encarrega de la gestió administrativa, patrimonial i financera de l’entitat, gestiona la imatge institucional i la comunicació diària, dóna suport organitzatiu a les diverses comissions i grups de treball, i dirigeix l’execució dels diversos programes i projectes.

Ignasi

Casadesús i Olucha

Secretari executiu

Maria Teresa

Albero Francés

Cap de projectes

Isabel

Salvador Roig

Coordinadora tècnica d'activitats

Grisela

Soto Personat

Tècnica d'activitats

Enric

Sendra Duro

Cap de comunicació

Shaila

Andrés Ribes

Tècnica de comunicació

Sofía

Cabedo Sanz

Cap d'administració

Vega

García Soler

Tècnica d'administració

Emilio

Bueso Aparici

Cap d'informàtica