La Secretaria Executiva

La Secretaria Executiva

La Secretaria Executiva és l’òrgan de gestió directa de la institució. Col·labora amb el president i els vicepresidents de l’associació en les tasques d’organització i execució dels acords del Consell General i de la Comissió Permanent, en tant que òrgans de direcció de la institució.

La Secretaria Executiva s’encarrega de la gestió administrativa, patrimonial i financera de l’entitat, gestiona la imatge institucional i la comunicació diària, dóna suport organitzatiu a les diverses comissions i grups de treball, i dirigeix l’execució dels diversos programes i projectes.

Ignasi

Casadesús i Olucha

Secretari executiu

Maria Teresa

Albero Francés

Cap de projectes

Isabel

Salvador Roig

Coordinadora tècnica d'activitats

Grisela

Soto Personat

Tècnica d'activitats

Anna

Peña i Aso

Cap de comunicació

Shaila

Andrés Ribes

Tècnica de comunicació

Sofía

Cabedo Sanz

Cap d'administració

Vega

García Soler

Tècnica d'administració

Emilio

Bueso Aparici

Cap d'informàtica