ODS Xarxa Vives 2024

Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció, aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), que adopta un seguit d’objectius globals per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per tothom.

En aquest context, les universitats tenen un paper rellevant en la formació de les noves generacions i en la construcció d’un món més sostenible, just i igualitari. De fet, les universitats de la Xarxa Vives treballen en l’àmbit del desenvolupament sostenible molt abans que s’aprovés l’Agenda 2030.

Les accions desenvolupades en el marc del pla d’actuació anual de la Xarxa Vives s’alineen amb l’Agenda 2030 de l’ONU i contribueixen a assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que la integren.

Així mateix, la Xarxa Vives ha sumat un nou objectiu al llistat, com és la Diversitat lingüística i cultural. Entre les missions fundacionals de la institució està la promoció i normalització de la llengua i cultura catalanes, en un context multilingüe i altament globalitzat. Es tracta d’un paràmetre cultural i lingüístic que no ha quedat explícitament recollit als ODS i que s’incorpora com a 18è ODS, seguint el camí iniciat per la Universitat del País Basc.

ODS Xarxa Vives 2024

L’Agenda 2030 implica a tots els països i actors (governs, sector privat, societat civil i ciutadania) mitjançant una aliança de col·laboració. Els 17(+1) ODS que la integren, i que conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible (econòmica, social i ambiental) són els següents:

Títol ODS
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 8. Igualtat
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17
ODS 18 Diversitat

Els programes de la Xarxa Vives i contribueixen i s’alineen amb els ODS a través de les accions recollides al seu pla d’actuació anual.