Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció, aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, que adopta un seguit d’objectius globals per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per tothom.

En aquest context, les universitats tenen un paper rellevant en la formació de les noves generacions i en la construcció d’un món més sostenible, just i igualitari. De fet, les universitats de la Xarxa Vives treballen en l’àmbit del desenvolupament sostenible molt abans que s’adoptés l’Agenda 2030.

Les accions desenvolupades en el marc del pla d’actuació anual de la Xarxa Vives s’alineen amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides i contribueixen a assolir els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que la integren.

ODS Xarxa Vives d'Universitats

L’Agenda 2030 implica a tots els països i actors (governs, sector privat, societat civil i ciutadania) mitjançant una aliança de col·laboració. Els 17 ODS que la integren, i que conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible (econòmica, social i ambiental) són:

Logo ODS
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16
ODS 17

Consulta els programes de la Xarxa Vives i la seua contribució als ODS.