Publicacions

Publicacions

El programa de Publicacions de la Xarxa Vives promou la producció editorial de les universitats, a través de la llibreria electrònica e-buc.com i de la participació en fires de llibres. El programa compta a més, amb l’elaboració de publicacions pròpies de la Xarxa Vives que proveeixen un cos de coneixement comú i multidisciplinar a partir del treball conjunt de 22 universitats.

null
La Xarxa Vives ha produït al llarg dels anys un conjunt de publicacions pròpies. Consulteu el catàleg complet o accediu als resultats per tipus d’obra, col·lecció o tema.

Tipus d’obra: informes, manuals i diccionaris, models i criteris

Col·lecció: Guies per a una docència amb perspectiva de gènere, Política Universitària

Temes: docència, estudiants, igualtat de gènere, llengua, Via Universitària, recerca

null
El Grup de Treball de Publicacions de la Xarxa Vives d’Universitats organitza periòdicament  activitats,  jornades, debats, seminaris i tallers multidisciplinars i interuniversitaris, distribuïts arreu del territori.
Aquests esdeveniments es realitzen en el marc Fòrum Vives, espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives.
El desenvolupament d’aquest programa correspon a:
Grup de Treball de Publicacions
Notícies relacionades