Programes

Programes

L’actuació de la Xarxa Vives es distribueix en una sèrie de programes en què es classifiquen les accions del pla anual, i que responen, de manera transversal en la majoria de casos, als àmbits de treball i als objectius estratègics de l’associació.

Comunicació

Comunicació

Estudiants

Estudiants

Igualtat de Gènere

Igualtat

Mobilitat

Mobilitat

Programes Sènior

Sènior

Publicacions

Publicacions

Relacions Internacionals

Relacions Internacionals

Serveis a universitats

Gestió de recursos | Definició de polítiques | Projecció

 • Definició, coordinació i desenvolupament de projectes universitaris i en col·laboració amb altres institucions

   

 • Lideratge de programes internacionals

   

 • Coordinació de grups de treball interuniversitaris: tècnics, docents i de recerca

   

 • Elaboració d’estudis i informes

   

 • Coordinació i elaboració de recursos: guies, catàlegs, cercadors i material de consulta en línia

   

 • Representació i participació en fires i fòrums sectorials

   

 • Organització d’esdeveniments: jornades, seminaris, congressos i activitats culturals