Igualtat de Gènere

Igualtat de Gènere

El programa d’Igualtat de Gènere respon al compromís de les universitats per incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió universitàries. El programa contempla el tractament del gènere a tots els nivells, des de l’anàlisi de necessitats fins a l’elaboració d’informes i recursos i la formació i difusió de l’aplicació de la perspectiva de gènere.

Observatori d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives

L’Observatori d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives té com a finalitat l’elaboració d’estudis sistemàtics i periòdics, basats en dades i amb perspectiva comparada, en matèria d’igualtat per raó de gènere a les universitats, i de visibilitzar la informació recollida de manera resumida i comprensible.

Els resultats han de servir per a generar coneixement útil per a les universitats en la definició de les seues estratègies i polítiques d’igualtat, tant per a avaluar-ne els efectes produïts com per proposar accions o línies de treball que puguen constituir punts d’acció prioritària per a l’acceleració de les polítiques d’igualtat en el context universitari.

En el marc de l’Observatori es desenvolupen actuacions com ara:

Elaboració d’informes periòdics:
a) La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur. (Informe 2017). (Informe 2021).
b) El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (Informe 2019). (Informe 2023)

Amb l’objectiu de visibilitzar la informació aportada pels informes i fer-la accessible a la comunitat universitària, als diferents agents amb competències en màteria d’igualtat i a la societat en general, a continuació es mostren un seguit d’indicadors interactius relatius a la presència de les dones i del gènere en diferents col·lectius de les comunitats universitàries (alumnat, PTGAS i PDI), així com a la presència del gènere en els estudis. Les dades estan recopilades per les unitats d’igualtat de les universitats de la Xarxa Vives i extretes dels informes periòdics que realitza el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa.

 

Clica ací per a restablir els filtres

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere és una col·lecció d’obres de diferents disciplines i àmbits de coneixement: ciències de la computació; dret i criminologia; educació i pedagogia; filologia i lingüística; filosofia; física; història; història de l’art; medicina; psicologia sociologia, economia i ciència política.

Les Guies ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.

Estiuatges: formació d'estiu sobre igualtat de gènere i feminismes

Coneix l’oferta d’accions formatives sobre igualtat de gènere i feminismes que es realitza en l’àmbit de les universitats membres de la Xarxa Vives durant el període d’estiu.
Logotip ODS

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

El programa d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats contribueix als ODS:

ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10
ODS 16

El desenvolupament del programa d'Igualtat de Gènere correspon a:

Grup de Treball d'Igualtat de Gènere

Notícies relacionades amb el programa d'Igualtat de Gènere