La Presidència de la Xarxa Vives

La Presidència de la Xarxa Vives

Mavi Mestre_CG

Maria Vicenta Mestre Escrivà

Presidenta

Rectora de la Universitat
de València

null

Jordi Montaña Matosas

Vicepresident I
null

Eva Alcón Soler

Vicepresidenta II

Rectora de la Universitat Jaume I

null

Jaume Puy Llorens

Vicepresident III

Rector de la Universitat
de Lleida

null

Francisco Javier Lafuente Sancho

Vicepresident IV

Rector de la Universitat
Autònoma de Barcelona

La presidència de la institució correspon de manera rotatòria i semestral als membres ordinaris del Consell General.