Jornada d’escoles de doctorat

26 i 27 de gener de 2017, Universitat de les Illes Balears

Programa en PDF


DIJOUS.26
9.30 h Inauguració
Jaume Carot, vicerector d’Investigació i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
10.15 h Sessió 1
Diagnosi i identificació dels problemes
Jaume Carot, vicerector d’Investigació i Postgrau de la UIB
Francesc Xavier Grau, Vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats (ponència)
11 h Taula rodona
L’acreditació del doctorat
Martí Casadesús, director de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (ponència)
Salvador Palazón, director General de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (ponència)
Juan José Montaño, president de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (ponència)
Marta Fonolleda, directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (ponència)
12.45 h Sessió 2
Presentació d’exemples de bones pràctiques (I)
Presentació de l’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat
Núria Sebastián, directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Assegurament de la qualitat de les tesis doctorals amb caràcter previ al seu dipòsit i presentació formal
Jeroni Morey, director de l’Escola de Doctorat de la UIB
16 h Sessió 2
Presentació d’exemples de bones pràctiques (II)
Pòsters de doctorands en el marc de l’International Workshop on Higher Education
Antoni Tort, director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
El model de Doctorand en el Pla Estratègic UPV 2020: accions encaminades al foment de la internacionalització i l’assegurament de la qualitat 
Javier Martínez, secretari de l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de València
Research in 4 minutes (Rin4′)
Núria Sebastián
, directora de l’Escola de Doctorat de la UPF
Organització de les “Jornades d’Investigadors Novells”
Ángeles Sirvent
, directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat d’Alacant
18 h Sessió 2
Presentació d’exemples de bones pràctiques (III)
Bones pràctiques a l’Escola de Doctorat de la UV: iniciant un camí
Ismael Mingarro, secretari de l’Escola de Doctorat de la UV
Bones pràctiques en supervisió doctoral
Joan Carvajal
, membre del GFPSD-EPD (Grup de Formadors de la Professionalització de la Supervisió Doctoral de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV)
Les activitats formatives transversals de l’Escola de Doctorat de la UAB
M. Victòria Nogués
, secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona
DIVENDRES.27
9.30 h Sessió 3
Francesc Xavier Grau, vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats
11.30 h Cloenda

 17/02/2017 » Materials de jornades