La realització anual de la Mostra de Teatre Universitari ha estat un clar exemple del treball conjunt per un marc cultural comú, a través de la gestió de projectes interuniversitaris. La Mostra ha esdevingut un espai de diàleg i de relació entre els membres de les diferents aules, mitjançant el qual es potencia l’intercanvi d’experiències. A més de tallers d’escalfament actoral, dirigits als integrants de les aules de teatre, els directors artístics de cada formació i els responsables de cultura de les universitats realitzen reunions avaluatives de la situació del teatre universitari.

Després de la quinzena edició de la Mostra de Teatre, l’any 2010, les universitats de la Xarxa Vives han obert una nova etapa en aquest àmbit amb un canvi de format d’aquesta activitat, que passa a adoptar el format de Circuit de Teatre Universitari. L’objectiu d’aquest canvi és potenciar un intercanvi més constant entre els grups teatrals durant tot el curs escolar, a totes les universitats participants.

Edicions de la Mostra realitzades

XV Mostra de Teatre Universitari (Universitat de Perpinyà Via Domitia, 17-21 de maig de 2010)
XIV Mostra de Teatre Universitari (Universitat de València, 4-8 de maig de 2009)
XIII Mostra de Teatre Universitari (Universitat Miguel Hernández d’Elx, 14-18 d’abril de 2008)
XII Mostra de Teatre Universitari (Universitat de Lleida, 14-18 de maig de 2007)
XI Mostra de Teatre Universitari (Universitat Autònoma de Barcelona, 2-5 de maig de 2006)
X Mostra de Teatre Universitari (Universitat Jaume I, 19-22 d’abril de 2005)
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular