Secretaria executiva

Universitat Jaume I, Edifici Àgora, local 10

Campus del Riu Sec · 12006 Castelló de la Plana

Tel.: +34 964 72 89 93

xarxa@vives.org · http://www.vives.org

Altres adreces electròniques

Secretaria: secretaria.executiva@vives.org

Administració: administracio@vives.org

Comunicació: comunicacio@vives.org
Llibre recomanat

Actualitat universitats