Mobilitat

Mobilitat

El programa de Mobilitat de la Xarxa Vives ofereix ajuts a la comunitat universitària per realitzar estades entre les universitats membres de la Xarxa. Les convocatòries d’ajuts DRAC s’adrecen a estudiants, PAS i PDI. L’objectiu del programa DRAC és fomentar la mobilitat acadèmica d’aquests col·lectius entre les universitats que formen part de la Xarxa Vives.

Adreçat a

Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives (que participen en aquesta modalitat del programa DRAC) i  que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura (més de 60 crèdits aprovats).

Import de l'ajut

D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el quadre de desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

  • Les sol·licituds han de presentar-se dins dels terminis establerts (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitze amb posterioritat a aquesta.
  • En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
  • No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.
  • Consulteu a la vostra Universitat on cal que presenteu la sol·licitud.

Objectiu

Atorgar ajuts per assistir als cursos o activitats d’estiu que promouen les universitats de la Xarxa Vives.

Adreçat a

Criteris de resolució

Seran els propis de cada universitat, atenent també als següents principis:

  • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
  • Prioritzar la participació en les activitats organitzades conjuntament per les universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
  • Afavorir l’equilibri territorial.
  • No atorgar més d’un ajut per persona i convocatòria.
  • En cas de nova alerta sanitària i atenent a les restriccions de mobilitat que se’n deriven, resta a criteri de cada universitat la resolució (procediment i calendari) i/o atorgament dels ajuts i n’informarà a les persones sol·licitants.

Adreçat a

Estudiants de doctorat i de màster oficial d’una universitat de la Xarxa (que participe en aquesta modalitat del programa DRAC).

Import de l'ajut

D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el quadre de desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Adreçat a

Import de l'ajut

D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el quadre de desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Objectiu

Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la Xarxa o de les seues universitats membres.

Adreçat a

Personal d’administració i serveis, laboral o funcionari de les universitats de la Xarxa Vives (que participen en aquesta modalitat del programa DRAC).

Import de l'ajut

D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el quadre de desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Participació en les accions DRAC

Participació DRAC 2021-2022

Punts d'informació de les Universitats

UA Secretariat de Mobilitat
Tel.: 96 590 3812
A/e: s.internacional@ua.es
UdA Secretaria del Rectorat
Tel.: 376 743 000
A/e: uda@uda.ad
UAB Àrea de Relacions Internacionals
Tel.: 935 813 779
A/e: programa.drac@uab.cat
UB Beques i Ajuts a l’Estudiant
Tel.: 934 021 770
A/e: beca.colaboracio@ub.edu
UdG Oficina de Relacions Exteriors
Tel.: 972 418 705
A/e: outgoing.ore@udg.edu
UIB Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries
Tel.: 971 172 444
A/e: drac@uib.es
UJI Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació
Tel.: 964 729 037
A/e: vic@uji.es
UdL Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària
Tel. 973 702 083
A/e: vceu.secretaria@udl.cat
UOC Àrea de Persones
mobilitats@uoc.edu
UPV Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi
Tel.: 963 877 002
A/e:opii@upvnet.upv.es
URV Centre Internacional
Tel.: 977 257 873
A/e: mobility@urv.cat
UV Servei d’Informació i Dinamització-SeDI:
Campus de Blasco Ibáñez (Aulari III)
Campus de Tarongers (Aulari Nord)
Campus de Burjassot
(Edifici Biblioteca)
Tel.: 963 864 771
A/e: sedi@uv.es
UVic – UCC Àrea de Relacions Internacionals
Campus de Miramarges, planta 1
Tel: 938 816 176
A/e: relin@uvic.cat
Logotip ODS

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

El programa de Mobilitat de la Xarxa Vives d’Universitats contribueix a l’ODS:

ODS 4

El desenvolupament del programa de Mobilitat correspon a:

Grup de Treball de Mobilitat