Programes Sènior

Programes Sènior

El programa Sènior de la Xarxa Vives dóna suport a l’intercanvi de bones pràctiques, a la formació i a la coordinació entre les oficines de programes per a majors de les universitats de la Xarxa. Cerca promoure l’aprenentatge permanent, amb l’objectiu de millorar el desenvolupament personal i la qualitat de vida de les persones majors.

Informe periòdic sobre els Programes Universitaris Sènior

Cada any, el Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives elabora un Informe Periòdic sobre els Programes Universitaris per a Majors i Aules Sènior de les Universitats.

L’informe presenta dades actualitzades sobre l’organització, sistemes d’accés, alumnes matriculats, professors involucrats, oferta formativa i altres qüestions relatives als programes sènior de les universitats de la Xarxa Vives.

El desenvolupament de Programes Sènior correspon a:

Grup de Treball de Programes Sènior

Notícies relacionades amb Programes Sènior