Guiaestiu_alportalxvu

Des de 1995, la Guia de cursos d’estiu de la Xarxa Vives recull la informació més completa dels centenars de cursos que s’organitzen arreu dels territoris de parla catalana entre els mesos de maig i octubre. A través dels anys, la Guia ha esdevingut una de les ofertes de cursos d’estiu més importants d’Europa i la de més relleu en l’àmbit de la cultura catalana, a més de ser un bon exemple dels serveis d’informació i divulgació al coneixement de la Xarxa.

La Guia s’adreça principalment a tot l’estudiantat de grau i de postgrau de les universitats de la Xarxa, però és també una proposta oberta a qualsevol persona interessada a ampliar els coneixements universitaris en qualsevol camp del saber. Cal destacar que un nombre significatiu de cursos apareixen com a susceptibles d’obtenir reconeixement acadèmic per totes les universitats de la Xarxa Vives. Aquest fet permet a l’estudiantat ampliar i completar l’itinerari curricular, també en altres universitats properes. A fi de facilitar l’intercanvi d’alumnat de les universitats, la Xarxa promou el programa d’ajuts a la mobilitat DRAC Estiu, que permet disposar de suport econòmic per a participar en aquestes activitats.

Edició actual
Guia de cursos d’estiu 2017

Edicions anteriors
Guia de cursos d’estiu 2016
Guia de cursos d’estiu 2015
Guia de cursos d’estiu 2014
Guia de cursos d’estiu 2013

 
Amb el suport de:

sur_logo40alt
Llibre recomanat

Actualitat universitats