La Universitat d’Alacant forma part del sistema universitari públic de la Comunitat Valenciana. Des que es va fundar, l’any 1979, està compromesa amb el desenvolupament de les comarques alacantines, en les quals coordina vuit Seus universitàries on desenvolupa activitats culturals i docents durant tot l’any.
La Universitat d’Alacant es defineix com una institució pública, dinàmica i innovadora amb projecció internacional i amb un campus de referència. La seua missió és la formació integral dels seus estudiants i el compromís amb l’avanç i la millora de la societat, per mitjà de la creació i transmissió del coneixement.

La seua raó de ser és l’alumnat, al voltant de 30.000 universitaris cada curs que disposen de dos mil professors dedicats a proporcionar-los un alt nivell de participació i motivació en el seu aprenentatge.
La Universitat d’Alacant ofereix trenta-set títols de grau i dos títols d’estudis simultanis, adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Així mateix, s’ha posat en marxa el Postgrau Europeu, amb l’oferta de vint-i-un màsteres oficials.
Cinquanta-nou departaments i quinze instituts universitaris dedicats a la investigació bàsica i aplicada aconsegueixen un prestigi ben merescut a escala nacional i internacional en R+D+I. Es mantenen convenis d’investigació amb prop de dues mil empreses i es fomenta una política de desenvolupament tecnològic relacionada amb el teixit empresarial. En aquesta línia, s’han creat recentment dues empreses de base tecnològica, l’objecte de negoci de les quals es basa en coneixement, tecnologia o innovació. S’han registrat prop d’un centenar de patents en els últims anys. Aquesta posició permet desenvolupar el Parc Científic d’Alacant, un espai on empreses i investigadors comparteixen serveis logístics i cientificotècnics de qualitat.
La Universitat d’Alacant és el principal centre productor de cultura de la província i organitza una gran varietat d’activitats culturals i esportives. Disposa en el recinte universitari d’un museu d’art contemporani (MUA–que custodia uns interessants fons artístics– i d’un complet pavelló poliesportiu on s’incentiva l’esportista universitari.
La Universitat d’Alacant s’ocupa de facilitar l’estada als alumnes que presenten alguna discapacitat. Un vehicle de transport propi, adaptat a les seues necessitats, arreplega aquests alumnes en els seus domicilis per a traslladar-los cada dia fins al campus.
La Universitat d’Alacant manté relacions molt estretes amb més d’un centenar d’institucions d’ensenyament superior de tot el món i més d’un miler d’estudiants estrangers acudeixen al campus cada any. La mobilitat i les pràctiques en empreses nacionals i internacionals possibiliten la permanència dels nostres alumnes a l’estranger. Més de cinc-cents estudiants alacantins parteixen cada any per a Europa i altres països en programes internacionals.

Universitat d’Alacant

Tel.: 965 903 400
A/e: informacio@ua.es
www.ua.es
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular