La Universitat d’Andorra és l’única universitat pública estatal del Principat d’Andorra. Té com a missió bàsica respondre a les necessitats de la societat andorrana, tant en els aspectes relatius a l’ensenyament superior com en la recerca i la transferència de tecnologia i coneixement, tot amb un alt nivell de qualitat i adaptat a la realitat i les dimensions del país.

Les formacions reglades presencials d’ensenyament superior de la Universitat d’Andorra segueixen les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). La càrrega d’estudi que representen aquests estudis per part dels estudiants és mesurada en crèdits europeus i se segueix una metodologia docent centrada en l’aprenentatge de l’estudiant de forma continuada i personalitzada.

ESTUDIS REGLATS

L’UdA ofereix dos nivells de formació reglada: ensenyament professional superior presencial i ensenyament universitari de primer i segon cicle, tant amb metodologia presencial com virtual.

Ensenyament professional superior

L’ensenyament professional superior combina la teoria amb un alt component pràctic. Són estudis de dos anys, amb una càrrega lectiva de 120 crèdits europeus.
Un cop acabats amb èxit els estudis, els estudiants obtenen el títol d’estat: Diploma professional avançat (DPA) en l’especialitat corresponent:

· Administració i finances
· Informàtica de gestió

Primers cicles presencials

La Universitat d’Andorra ofereix formacions presencials universitàries de primer cicle amb una càrrega lectiva de 180 crèdits europeus, equivalents a una durada de tres anys a temps complet, que condueixen a un títol d’estat. S’imparteixen les formacions de primer cicle següents:

· Bàtxelor en administració d’empreses
· Bàtxelor en ciències de l’educació
· Bàtxelor en infermeria
· Bàtxelor en informàtica
· Bàtxelor d’especialització en infermeria obstetricoginecològica

Estudis virtuals

La Universitat d’Andorra, a través del Centre d’Estudis Virtuals, ofereix formació universitària de qualitat, mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i una metodologia d’ensenyament virtual, en col·laboració amb altres universitats.

· Bàtxelor en administració d’empreses
· Bàtxelor en comunicació
· Bàtxelor en dret
· Bàtxelor en humanitats
· Bàtxelor en informàtica
· Bàtxelor en llengua catalana
· Màster en administració d’empreses (MBA)
· Màster en enginyeria informàtica

EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

L’oferta de formacions d’extensió universitària té com principal objectiu donar resposta a les demandes de formació dels diferents sectors professionals per tal de contribuir al seu reciclatge i perfeccionament professional. Aquesta oferta és molt dinàmica, en funció de les necessitats dels diferents col·lectius professionals i institucions. S’ofereixen, per exemple, els següents cursos d’actualització virtuals:

· Didàctica de la llengua catalana
· Dret andorrà
· Història econòmica de l’Andorra contemporània
· L’entorn comunicatiu d’Andorra
· Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus
· Patrimoni cultural d’Andorra

CURS D’ACCÉS A L’ENSENYAMENT SUPERIOR

El Curs d’accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys és una formació semipresencial d’un any acadèmic de durada, que dóna accés a les titulacions universitàries a les persones més grans de 25 anys que no disposen del batxillerat.

Universitat d’Andorra

Tel.: (+376) 743 000
Fax: (+376) 743 043
A/e: uda@uda.ad
www.uda.ad
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular