La Universitat de Lleida, primera universitat catalana fundada a l’any 1297, és una institució pública de prestigi a mida de les persones i amb un tracte individualitzat. Disposa d’una oferta acadèmica adaptada a l’espai europeu d’educació superior i facilita la participació en programes de mobilitat acadèmica que permeten estudiar a altres universitats.

Actualment la UdL és una de les millors universitat de l’estat. Primera espanyola en Ciència i Tecnologia d’Aliments i tercera en agricultura. Recentment distingida amb els Campus de Excel·lència Internacional Iberus compartit amb les universitats de Saragossa, la Rioja i Navarra.


Arran de la seva vinculació amb els seu entorn productiu territorial, la UdL gaudeix d’un posicionament rellevant pel que fa a estudis agronòmics i forestals. Destaca, així mateix, l’àmbit de recerca amb 93 grups i 747 investigadors connectats amb la investigació vers els grups, centres i els instituts com el IRB, Agrotecnio e Inspires.

L’anella de recerca de la UdL pretén impulsar la visibilitat de la recerca i la transferència del coneixement a les empreses per part del personal docent e investigador. L’anella agrupa els grups de recerca i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, peça fonamental en l’estructuració de la capitalitat agroalimentària de Lleida a l’Euroregió.

La UdL oferta 34 graus i 31 màsters amb 10.000 estudiants i 208 convenis de universitat de 30 països.

Universitat de Lleida
Telf.: 902 507 205
A/e: pdi@seu.udl.cat
www.udl.cat
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular