Fundada l’any 1499, la Universitat de València, inicialment dedicada als estudis de medicina, humanitats, teologia i lleis, s’ha convertit avui en una universitat europea moderna, que disposa de dos segells de Campus d’Excel·lència Internacional dins del projecte VLC Campus i Campus Habitat 5U. La Universitat de València es troba oberta pràcticament a totes les branques del saber, de la recerca i de la cultura. Per l’àmplia oferta d’estudis, i també la seua dimensió humana, la de València és una de les universitats espanyoles més importants.

Avui en dia és una universitat pública on s’imparteixen Humanitats, Ciències Bàsiques i Tècniques, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Educació. Els principals rànquings internacionals situen la Universitat de València entre les cinc més destacades d’Espanya en investigació i transferència de coneixement a la societat. També és un centre capdavanter en la implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Disposa de tres campus urbans (Blasco Ibáñez, Burjassot/Paterna i Tarongers) i posseeix diversos edificis disseminats per la ciutat de València, així com instal·lacions singulars (el Jardí Botànic o l’Observatori Astronòmic). La seu del Rectorat de la Universitat, on s’ubiquen els serveis centrals, es troba a un edifici emblemàtic ubicat en la confluència de l’avinguda de Blasco Ibáñez i el carrer Jaume Roig.

La seu històrica de la Universitat, localitzada en el carrer de La Nau, és actualment un centre cultural, obert a tots els ciutadans i ciutadanes, on també se celebren les cerimònies acadèmiques solemnes.

El Jardí Botànic, incardinat en la trama urbana de València, és un centre d’investigació que acaba de celebrar el seu bicentenari.

El Parc Científic, situat al campus de Burjassot-Paterna, és el lloc on les empreses es nodreixen d’idees. I també en el camp de la ciència, la Universitat posseeix en ple centre històric de València, al Palau de Cerveró, un Institut d’Història de la Ciència i la Medicina que porta el nom de López Piñero.

La Fundació Universitat-Empresa (Adeit), també emplaçat al centre històric, ofereix màsters propis, cursos d’especialització, pràcticum…

La Universitat de València es caracteritza per la seua vinculació internacional. És la segona d’Europa en recepció d’estudiants del programa Erasmus, però també participa en projectes de mobilitat per a països d’altres continents. La formació en llengües estrangeres es considera fonamental, i així, per exemple, la institució és seu de l’Institut Confuci de difusió de la llengua i la cultura xineses.

Universitat de València
Tel.:963 864 100
A/e: dise@uv.es
http://www.uv.es
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular