Gestió integral de projectes

 • Projectes de les universitats i en col·laboració amb altres institucions i entitats.
 • Experiència específica en programes europeus i de cooperació universitària al desenvolupament.
 • Assessorament.
 • Coordinació i elaboració d’estudis i informes.

Suport a formació, recerca i mobilitat

 • Promoció de l’oferta formativa.
 • Gestió i difusió de programes d’ajuts a la mobilitat.
 • Coordinació de mòduls de màsters i de doctorats interuniversitaris.
 • Coordinació de grups de treball interuniversitaris (tècnics, docents i/o de recerca).

Divulgació del coneixement

 • Elaboració, coordinació i manteniment de guies específiques, catàlegs i repositoris en línia.
 • Promoció de l’activitat de recerca de les universitats.
 • Coordinació de publicacions.
 • Organització d’estands a fires i fòrums sectorials.
 • Canal d’amplificació de la informació universitària.

Organització
d’esdeveniments

 • Jornades, seminaris i congressos.
 • Activitats culturals, d’intercanvi i/o formatives.