Programa DRAC d’ajuts a la mobilitat

Acció 1. DRAC Estiu: Atorgar ajuts per assistir als cursos o activitats d’estiu que promouen les universitats de la Xarxa Vives.

Acció 2. DRAC Formació avançada: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de l’associació.

Acció 3. DRAC Hivern: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seues universitats membres, que no es contemplen en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies lectius.

Acció 4. DRAC PDI: ajuts per promoure la mobilitat del professorat universitari per realitzar estades per impartir docència la llengua de treball de les quals siga el català, a universitats de la XVU.

Acció 5. DRAC PAS: ajuts per promoure la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les seues universitats membres.

Universitats que participen al programa DRAC

 • Universitat d’Alacant
 • Universitat d’Andorra
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de les Illes Balears
 • Universitat Jaume I
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Politècnica de València
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat de València
 • Universitat de Vic – Universitat Internacional de Catalunya

Punts d’informació d’universitats participants (Consulteu a la vostra Universitat on cal que presenteu la sol·licitud)
Resolucions
Bases per imprimir
Podeu demanar el formulari de sol·licitud al punt d’informació de la vostra Universitat