Tema

Enguany debatrem sobre la qüestió següent: «Calen les fronteres entre països?».

El tema del debat serà el mateix per tota la competició, tant per a la fase local com per la final.

 

Dates

Les fases locals tindran lloc entre els mesos de gener i març. Cada universitat fixa la data de celebració de la seua fase local. Podeu consultar les dates de les ací.

La fase final tindrà lloc a la Universitat Abat Oliba CEU, del 3 al 5 d’abril de 2019.

 

Quins premis hi ha?

La Xarxa Vives d’Universitats contempla els següents premis per als centres:

1er premi: 1.500€ per a l’adquisició de material educatiu.
2on premi: 700€ per a l’adquisició de material educatiu.
Millor orador: 300€ per a l’adquisició de material educatiu.

Els premis poden ser emprats per a l’adquisició de llibres, material escolar, didàctic o electrònic.

Cartell promocional