La Xarxa Vives és l’única institució d’un mateix domini lingüístic integrat per 4 estats que disposa d’un pla de política lingüística propi per les seues universitats. El document aplega els criteris generals de política lingüística consensuats per 22 universitats, i conté polítiques d’ús, de formació i de qualitat en matèria de llengua per a la seua promoció, prestigi, normalització i acreditació. És fruit del treball conjunt que els responsables dels Serveis Lingüístics universitaris porten a terme, en el marc de la Comissió de Llengua de la XVU, des de fa més de 20 anys.

El Pla de Política Lingüística estableix un detallat pla de treball de més de 30 línies d’actuació cada any, que s’estructura entorn a quatre eixos: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció.

CRITERIS GENERALS DE POLÍTICA LINGüÍSTICA

EIX 1. NORMALITZACIÓ

EIX 2. MULTILINGÜISME

EIX 3. COORDINACIÓ

EIX 4. PROJECCIÓ
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular