Relació de convenis signats a l’any 2014

Al llarg de l’any 2014 s’han signat diversos convenis entre la Xarxa Vives i diverses entitats i
institucions de diferents àmbits. La relació de convenis és la següent:

– Universitat Jaume I i Escola Valenciana
Data: 4 de febrer
Objecte: colaboració per a l’organització de la Lliga de Debat de Secundària i
Batxillerat

– Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Data: 3 d’abril
Objecte: col·laboració per a l’organització del IV Simposi Internacional sobre
l’Ensenyament del Català

– Associació Cultural Xarxa Alcover
Data: 10 d’abril
Objecte: col·laboració en les 2es Jornades Xarxa Alcover de Teatres

– Institut Ramon Llull
Data: 25 de juliol
Objecte: organització del V Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a
idioma estranger

– Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Data: 2 de setembre
Objecte: organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat en
l’àmbit territorial de referència de la UVic-UCC

– Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Data: 6 d’octubre
Objecte: col·laboració en el finançament d’activitats de la XVU de 2014

– Universitat de Lleida
Data: 13 d’octubre
Objecte: organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat en
l’àmbit territorial de referència de la UdL

– Universitat d’Alacant i Escola Valenciana
Data: 15 d’octubre
Objecte: organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat en
l’àmbit territorial de referència de la UA

– Universitat d’Andorra
Data: 24 d’octubre
Objecte: organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat en
l’àmbit territorial de referència de la UdA

– Universitat Pompeu Fabra
Data: 6 de novembre
Objecte: organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat en
l’àmbit territorial de referència de la UPF

– Universitat de Girona
Data: 10 de novembre
Objecte: organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat en
l’àmbit territorial de referència de la UdG

– Fundació Jaume Bofill
Data: 25 de novembre
Objecte: desenvolupament del Projecte Via Universitària: accés, condicions
d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris

– Universitat Autònoma de Barcelona
Data: 1 de desembre
Objecte: organització de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat en
l’àmbit territorial de referència de la UAB
(en tràmit de signatura)