Concurs d’(auto)biografies lingüístiques

L’Alzinar, societat recreativa i cultural de Masquefa, juntament amb la Fundació Aurèlia Figueras i el
Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona, van convocar el I Premi d’(auto)biografies lingüístiques. La Xarxa Vives d’Universitats va donar suport tècnic al concurs.

L’autobiografia lingüística és un dels tres components del Portfolio Europeu de les Llengües (PEL)
juntament amb el passaport de llengües i el dossier.

Amb aquest projecte, es vol ampliar el concepte d’autobiografia lingüística, que entenem com la
descripció de les experiències d’una persona en relació amb les llengües, ja sigui formes
d’aprenentatge, llengües del seu entorn, formes de transmissió familiar i, en fi, qualsevol
experiència relacionada amb la llengua i les llengües. També formen part del projecte les biografies
lingüístiques que descriguin l’experiència lingüística d’altres persones, per exemple, mitjançant
treballs periodístics. L’objectiu d’aquest projecte és crear un fons documental al qual s’hi pugui
accedir lliurement i, eventualment, realitzar activitats com ara projeccions de documentals,
simposis, tallers, activitats didàctiques, etc.

El format és lliure i la llengua, ja sigui oral o de signes, també. En els casos en què l’original no
sigui en català s’ha d’acompanyar d’una traducció, subtítols o qualsevol instrument que permeti la
lectura o audició en català. Es poden presentar textos escrits, en suport audiovisual (o d’àudio/vídeo) i en qualsevol gènere (monòlegs, entrevistes, narracions, poemes, còmic, etc.).

Cal destacar la diversitat de llengües emprades en els treballs presentats que han agermanat el català amb l’akan, l’alemany, l’amazic, l’àrab, el maia iucatec, el portuguès, el triestí i l’urdú en el cas dels treballs guanyadors, a més de l’anglès, el castellà, el croat i el wichi en altres treballs presentats.

(Auto)biografies guanyadores de la I edició:

Categoria audiovisual:
– «Remitur e Mismas». Guisela Zannerini
– «Dues històries, una història». Suuk I Kajsal

Menció especial:
– «Les nostres autobiografies lingüístiques». IES Pompeu Fabra de Martorell

Categoria escrita:
– «El despertar: una autobiografia lingüística», d’Antoni Lozano

Menció especial:
– «Autobiografia lingüística», d’Annette Maurer