Convocatòria MOOCs 2013-2014 de l’AGAUR

Al mes de juliol de 2013 la Xarxa Vives va presentar el projecte del curs XarxaMOOC «Introducció al llenguatge d’especialitat en les universitats de llengua catalana. Eines digitals per als futurs estudiants de la Xarxa Vives d’Universitats» a la convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes per al foment de la creació o millora dels cursos en línia oberts i massius oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya per al curs 2013-2014 (MOOCs).

L’objecte de la convocatòria era concedir ajuts per finançar projectes que tingueren com a finalitat
crear cursos en línia oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya de
manera oberta i massiva o millorar-ne la qualitat, en especial els que s’adreçaven a un públic
massiu de dins i fora de Catalunya.

XarxaMOOC va estar un dels 14 cursos MOOC de referència seleccionats l’any 2014 per la
Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.