Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) 2013-2014

L’any 2008 la Xarxa Vives d’Universitats va iniciar un procés per aconseguir que el català fóra inclós
en l’oferta d’Erasmus Intensive Language Courses (EILC) cofinançats per la Unió Europea, dins el
seu Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP). Al 2009 el català va ser contemplat per primera
vegada com a llengua susceptible de rebre finançament de la Unió Europea, per a impartir cursos
als estudiants Erasmus que vinguen a les universitats de la Xarxa.

Al 2010 la Xarxa Vives va acordar presentar-se conjuntament a la convocatòria 2010-2011 dels
cursos EILC. Es va atorgar finançament per a un total de 14 cursos, que des de l’Organisme
Autònom de Programes Educatius Europeus es va diferenciar per territoris: 7 cursos per a
Catalunya i Illes Balears i 7 cursos per al País Valencià.

Al 2011 les universitats de la Xarxa Vives van acordar presentar un únic projecte conjunt de cursos
i amb un nom únic per a la llengua (català) a la convocatòria 2011-2012. Es va sol·licitar
cofinançament per a 21 cursos i la resolució de la convocatòria ens van atorgar fons per la
realització d’un total de 17 cursos EILC de català.

Pel que fa a la convocatòria 2012-2013, les universitats de la Xarxa Vives acorden presentar per
tercer any consecutiu un únic projecte conjunt de cursos i amb un nom únic per a la llengua
(català). Se sol·licita cofinançament per a 21 cursos que impartirien 14 universitats. La resolució de
la convocatòria ens atorga fons per a la realització de 20 cursos.

Quant a la convocatòria 2013-2014, les universitats de la Xarxa Vives acorden presentar per quart
any consecutiu un únic projecte conjunt de cursos i amb un nom únic per a la llengua (català). Se
sol·licita cofinançament per a 25 cursos que impartirien 16 universitats. La resolució de la
convocatòria ens atorga fons per a la realització de 17 cursos.

El grup de treball específic per elaborar la proposta de repartiment de cursos, acorda el repartiment
següent:

· 1 curs per a cada universitat següent: UAO, UA, UAB, UB, UdG, UIB, UIC, UJI, UdL, UPC, UPF,
UPV, URL, URV i UVic.
· 2 cursos per a cada universitat següent: UV.

En total s’ofertaren 399 places, de les quals 389 quedaren ocupades. En total, des de la Xarxa Vives es gestionaren 954 sol·licituds.