Participació en fires de llengües

Del 5 al 8 de febrer, la Xarxa Vives d’Universitats va estar present a Expolangues 2014 per sisè any
consecutiu, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull i el Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra. L’objectiu fou presentar l’oferta educativa en llengües i en altres matèries de les 21 universitats de la regió Vives. La Xarxa va disposar de personal especialitzat i de materials específics a l’estand conjunt IRL-XVU.

La Xarxa Vives va difondre informació sobre els cursos EILC perquè els estudiants Erasmus pogueren estudiar català durant la seua estada a les universitats dels nostres territoris.

La fira representa un punt de trobada dels professionals, les editorials i les institucions implicades
en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i té l’objectiu de presentar les diverses possibilitats d’aprendre un idioma i informar sobre les cultures, les característiques lingüístiques i
els programes d’educació de les llengües que hi participen. Al 2010, Expolangues va tenir com a
convidat d’honor la llengua catalana.