«Mètode», revista de referència de la Xarxa Vives

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 03/02/2009.- «Mètode», revista de difusió de la investigació que edita la Universitat de València, ha estat escollida com revista de referència de la Xarxa Vives, associació que aglutina vint universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra.

Segons assegura en una entrevista per a «Mètode» la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas, i presidenta de la Xarxa Vives fins el passat mes de gener, “les vint universitats de la Xarxa comparteixen una mateixa llengua i tenen com a objectiu apropar la recerca a la societat, el desenvolupament i la innovació que duen a terme. «Mètode» ha contribuït sens dubte a tot això i la Xarxa Vives ha d’estar al seu costat”.

D’aquesta manera, la Xarxa Vives d’universitats es compromet a col·laborar en la difusió de la revista «Mètode», recolzant-la de totes les maneres possibles. Alhora, amb aquest reconeixement explícit per part de la Xarxa, es vol també remarcar l’excel·lència d’aquesta publicació, fins al punt de ser triada com a model del que ha de ser la transmissió del coneixement.

«Mètode», revista de difusió de la investigació de la Universitat de València que dirigeix el periodista i biòleg Martí Domínguez, va nàixer en 1992 amb l’objectiu de servir de pont entre la societat i la universitat, tasca que s’ha vist reconeguda en els últims anys amb diversos premis, com ara el Premi de l’APPEC a la millor revista del 2007 o el Ciencia en Acción del 2006. Amb una periodicitat trimestral i un tiratge de 3.500 exemplars, «Mètode» s’ha convertit en l’única revista de divulgació científica en català. A més, «Mètode» compta amb una pàgina web on és possible consultar íntegrament els números publicats des de 1999 i edita un anuari en castellà on es recullen els quatre números publicats al llarg de l’any.

La Xarxa Vives és una associació d’universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeta coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.