Francisco Tomás, rector de la UV, nou president de la Xarxa Vives

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 08/07/2009.-El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats s’ha reunit avui a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per elegir president el rector de la Universitat de València, Francisco Tomás Vert, en haver-se complit el semestre de presidència de la rectora de la UAB, Ana Ripoll Aracil. Durant el Consell General, entre altres iniciatives, s’ha decidit donar suport a la candidatura de la Fundació Vicente Ferrer per al premi Nobel de la Pau.

Durant el semestre de presidència de la UAB, la Xarxa Vives ha desenvolupat entre altres projectes la XIV Mostra de Teatre Universitari (Universitat de València, del 4 al 8 de maig) i la V Lliga de Debat Universitari (Universitat d’Alacant, del 25 al 28 de març). Així mateix, també s’han organitzat el XX Debat Universitari de la Xarxa (Universitat de les Illes Balears, 13 de març) i les III Jornades Euroregionals Universitat-Ocupació (Universitat de Girona, 7 i 8 de maig), totes dues activitats en el marc de la Xarxa Universitària Pirineus Mediterrània. Finalment, s’ha convocat el Premi Xarxa Vives de Fotografia Digital FotoBUC, adreçat als estudiants de les universitats membres.

El nou president de la Xarxa Vives, Francisco Tomás Vert (València, 1943) és rector de la Universitat de València des de 2002. Catedràtic de Química Física, ha dirigit més d’una vintena de projectes d’investigació subvencionats per organismes públics, es autor de vora 140 publicacions científiques i ha dirigit 19 tesis doctorals. En la actualitat és president de la comissió sectorial de I+D de la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), patró de la FCyT (Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia), membre del Consell Rector del CSIC, membre del Consell Assesor del Ministerio de Ciencia e Innovación, president de la Comissió de Ciències de Consejo de Coordinación Universitaria i membre del consell d’administració d’Universia.

El Consell General és l’òrgan suprem de govern de la Xarxa Vives, l’associació de les universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeta coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.