Cinc universitats de la Xarxa concorren a la qualificació de campus d’excel·lència internacional

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 07/10/2009.- Les propostes de cinc universitats de la Xarxa Vives han estat seleccionades per a concòrrer a la qualificació de campus d’excel·lència internacional del Ministeri d’Educació espanyol, segons l’informe de la Comissió Tècnica per a l’elaboració del Pla estratègic de viabilitat i conversió a CEI 2009. Els projectes «Catalunya Sud» de la Universitat Rovira i Virgili (URV), «Campus de la Diagonal Portal del Coneixement» de la Universitat de Barcelona (UB), «Campus UPF-Icaria Internacional» de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), «UAB-CEI: Aposta pel coneixement i la innovació» de la Univeristat Autònoma de Barcelona (UAB) i «Naunova. Ciència per a la Salut i la Sostenibilitat» de la Universitat de València (UV) són els seleccionats en aquesta primera fase. La convocatòria es proposa situar les universitats espanyoles entre les millors d’Europa, a més de donar suport a la promoció i a la consolidació de les fortaleses del conjunt de les universitats espanyoles. En total, han estat seleccionats 15 projectes en el conjunt de l’Estat.

A més, l’informe proposa l’agregació del projecte de la UV amb el presentat per la Universitat Politècnica de València, i l’agregació del projecte de la UAB amb el presentat per la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre les universitats privades, s’ha atorgat una menció de qualitat CEI (subprograma Pla Estratègic) a la Universitat Ramon Llull pel seu projecte «Aristós: Pació per la Excel·lència».

En cas que es ratifique la resolució provisional publicada el passat 1 d’octubre, les universitats seleccionades hauran de presentar el Pla estratègic complet de viabilitat i conversió, i la resolució d’adjudicació de la qualificació de CEI tindrà lloc el 30 de novembre.

Campus de Excelencia Internacional és una convocatòria conjunta entre el Ministeri d’Educació i el Ministeri de Ciència i Innovació. Les ajudes s’atorguen a través de dos subprogrames. El subprograma per al Desenvolupament y Concreció d’un Pla Estratègic (3 milions d’euros en subvencions i 150 milions en crèdits), del Ministeri d’Educació, i el subprograma d’I+D+i i Transferència (50 miliones d’euros en subvencions procedents del fons especial de l’Estat per a l’Estímul de la Economia y l’Ocupació, Plan E), del Ministeri de Ciència i Innovació.