La CRUE s’adhereix a la iniciativa legislativa popular «Televisió sense fronteres»

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 01/03/2010.- L’Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles va adherir-se dilluns passat, 22 de febrer, a la iniciativa legislativa popular (ILP) «Televisió sense fronteres». A proposta del Consell General de la Xarxa Vives, el màxim òrgan de govern de la CRUE va sumar-se per unanimitat a la iniciativa, que va ser admesa a tràmit al Congrés dels Diputats el passat mes de juny de 2009.

En representació del Consell General de rectors de la Xarxa Vives, Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears, va explicar a l’assemblea que l’objectiu de la ILP és «garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió autonòmiques, realitzades total o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, en aquelles altres comunitats autònomes amb què comparteixen llengua, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació d’aquestes llengües».

En la seua intervenció, Casas va destacar que la proposta es basa en el respecte i en la protecció del pluralisme lingüístic com a patrimoni cultural comú i a la lliure circulació de la informació i dels audiovisuals en el mercat interior europeu, «tractant d’evitar que les divisions administratives constituïsquen un obstacle a la promoció de les llengües». A més, la proposta té el seu fonament en la Constitució Espanyola, en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i en el dret europeu i els convenis internacionals ratificats per l’Estat espanyol.

A més del suport de la Xarxa Vives i de la CRUE, la iniciativa compta també amb les adhesions de l’Institut d’Estudis Catalans, de la Real Academia Galega i de la Euskaltzaindia.