L’Oficina del Cens confirma que la ILP «Televisió sense fronteres» supera més de mig milió de signatures

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 21-07-2010.- La iniciativa, que va ser admesa a tràmit al Congrés dels Diputats al mes de juny de 2009 ha recollit més de 500.000 firmes que han estat presentades i certificades per l’Oficina del Cens Electoral de Madrid. El Consell General de la Xarxa va adherir-se a la iniciativa legislativa popular (ILP) «Televisió sense fronteres» el 15 de gener passat. Posteriorment, a proposta de la XVU, es va adherir la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Com va explicar Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears i anterior presidenta de la XVU, a l’Assamblea de la CRUE, la ILP té com objectiu «garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió autonòmiques, realitzades total o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, en aquelles altres comunitats autònomes amb què comparteixen llengua, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació d’aquestes llengües». La proposta es basa en el respecte i en la protecció del pluralisme lingüístic com a patrimoni cultural comú i a la lliure circulació de la informació i dels audiovisuals en el mercat interior europeu, «tractant d’evitar que les divisions administratives constituïsquen un obstacle a la promoció de les llengües». A més, la proposta té el seu fonament en la Constitució Espanyola, en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i en el dret europeu i els convenis internacionals ratificats per l’Estat espanyol.

A més del suport de la Xarxa Vives i de la CRUE, la iniciativa compta també amb les adhesions de l’Institut d’Estudis Catalans, de la Real Academia Galega i de la Euskaltzaindia.