Inauguració del curs 2010-2011 dels estudis catalans a les universitats de l’exterio

21 de setembre de 2010 La Mañana
21 de setembre de 2010 Bon Dia
21 de setembre de 2010 Segre
17 de setembre de 2010 Xornal Galícia