La Universitat de Tlemcen inaugura l’exposició «El patrimoni històric de Tlemcen»

L’exposició recorrerà també les universitats de la Xarxa Vives durant l’any 2011

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 09/10/2010.- La Universitat de Tlemcen inaugurará el proper 30 de setembre l’exposició «El patrimoni històric de Tlemcen» elaborada conjuntament per un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB) i la Universitat de Tlemcen en el marc del Programa Algèria Universitats (PAU). Aquesta exposició forma part d’una campanya de sensibilització sobre el patrimoni que s’inicia al setembre de 2010 i continuarà al llarg del 2011 a la ciutat de Tlemcen, en el marc de la capitalitat cultural del Món Islàmic que recau l’any 2011 en aquesta ciutat. Està previst que l’exposició també viatge després per les universitats de la Xarxa Vives. La campanya inclou l’exposició, l’edició d’un llibret i tot un seguit de conferències sobre la gestió i la valorització del patrimoni. Paral•lelament a la inauguració de l’exposició, es realitzaran diverses conferències a la universitat de Tlemcen sobre l’estudi i la gestió del patrimoni per part de tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de mostrar l’experiència i la gestió del patrimoni que es fa des de Catalunya. Les conferències previstes són «Els Mapes de Patrimoni Cultural: eina de coneixement del territori», i «Els Mapes de Patrimoni Cultural: instrument de gestió del patrimoni». Amb aquestes dues xerrades es pretén explicar què són els mapes de patrimoni, quina estructura tenen i quines accions de gestió permeten vincular el territori a nivell municipal i a nivell social, i abordar temes més generals sobre la gestió del patrimoni i les accions de gestió que permeten vincular el territori a nivell municipal i a nivell social.

La presència dels tècnics de la Diputació de Barcelona servirà també per sensibilitzar les administracions municipals de gestió cultural de l’oest algerià sobre la importància de la protecció del patrimoni històric. En aquest sentit està previst que els tècnics es reuneixin amb els responsables de la Wilaya per establir possibles relacions de cooperació futures en aquest àmbit.

Aquestes activitats formen part del projecte «Sostenibilitat cultural: patrimoni, llengua i gènere», finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), en el marc del Programa Algèria Universitats (PAU), que pretén promoure la recerca, la docència, la sensibilització i la difusió del coneixement aplicat al desenvolupament en el camp de la cultura entre les universitats de la Xarxa Vives i la Conferència Regional de les Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.