Estudis de Traductologia en català a Alemanya

20 d’octubre de 2010 Diari de Girona
15 d’octubre de 2010 Regió 7