La Xarxa Vives reclama que es respecte la unitat de la llengua a les convocatòries dels cursos intensius de llengua Erasmus (EILC)

COMUNICAT DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS

Les universitats integrants de la Xarxa Vives, com a institucions d’ensenyament superior i de recerca científica i com a entitats que atorguen les titulacions superiors de filologia reconegudes per l’estat espanyol, realitzen les consideracions següents:

1. A instàncies de la Xarxa Vives, el Govern espanyol va demanar a la Comissió Europea la incorporació de les llengües minoritàries de l’estat –català, gallec i euskera- a l’oferta de Cursos Intensius de Llengua Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses – EILC) cofinançats per la Unió Europea, dins el seu Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP). Al mes de juliol de 2009 es va comunicar la resolució positiva a aquesta iniciativa conjunta de les universitats.

2. L’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE) del Ministeri d’Educació espanyol va publicar el programa d’ajuts per a l’organització d’EILC per al curs acadèmic 2010-2011. Malgrat que la resolució de la Comissió Europea contemplava la inclusió de les tres llengües minoritàries referenciades (català, gallec i euskera), es va publicar una convocatòria d’ajuts per al «català» i una altra diferenciada per al «valencià», a l’empara de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i obviant el fet que les denominacions estatutària –valencià- i acadèmica –català- són perfectament equivalents i compatibles, sense que puguen considerar-se excloents, com ha reconegut el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

3. Atès que el termini i el procediment de presentació de sol·licituds des de la publicació de les convocatòries no permetia reclamar cap modificació i, a fi d’evitar que les universitats de la Xarxa Vives quedaren excloses d’aquests primers ajuts i, sobretot, d’evitar que l’anomalia científica i jurídica afectara els estudiants potencialment interessats, es va presentar la mateixa sol·licitud a ambdues convocatòries. Per superar les traves administratives, es va fer servir el terme català/valencià.

4. El 15 de setembre de 2010, el president de la Xarxa Vives va enviar al secretari d’Estat d’Universitats del Govern espanyol un informe jurídic, en què sol·licitava que el programa d’ajuts per a l’organització d’EILC del curs 2011-2012 i successius establira una única convocatòria per a la llengua catalana.

5. Les universitats lamenten que la convocatòria publicada finalment per al curs 2011-2012 no haja tingut en compte aquesta petició i que mantinga l’anomalia científica i jurídica de diferenciació entre català i valencià, per la qual cosa sol·liciten que l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus esmene les bases de la convocatòria d’aquest proper curs 2011-2012.

6. Una vegada més, les universitats de la Xarxa Vives refermen el criteri universalment acceptat en la comunitat científica que, tant si rep el nom de català com el de valencià, es tracta d’una mateixa llengua a tots els efectes científics i jurídics.

Castelló, Barcelona, Palma, Perpinyà, Sant Julià de Lòria, Sàsser, 11 de novembre de 2010