Reunió del Consell General de la Xarxa Vives, UdL, 5 de novembre de 2010

28 de novembre de 2010 Ara
9 de novembre de 2010 Ràdio Catalunya
6 de novembre de 2010 Segre