Finalitzen les estades de recerca dels estudiants de la Xarxa a les universitats algerianes

Els 8 estudiants becats han tornat a les seues universitats d’origen de Catalunya, València i Illes Balears després d’estades d’un mes a diverses universitats de l’oest d’Algèria.

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.– 16/12/2010.- Les quatre últimes estudiants de la Xarxa Vives que han gaudit d’una beca d’estudis i recerca a les universitats de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO)  han acabat la seva estada a Algèria el proppassat 9 de desembre. Els àmbits en què han aprofundit són la Sismologia, les Matemàtiques, l’Arqueologia i els Estudis Àrabs.
Al mes d’octubre, quatre estudiants més de la Xarxa van gaudir de beques per estudiar i fer recerca en els àmbits de la Traductologia i la Informàtica a les Universitats d’Orà i de Tlemcen.
Els estudiants becats provenen de les universitats d’Alacant, Autònoma de Barcelona, Girona, Illes Balears, Jaume I, València i Politècnica de València.

Entre d’altres tasques, els estudiants de la Xarxa han participat en l’elaboració d’una carta arqueològica de Tlemcen; en l’elaboració d’una sèrie de fitxes amb frases i diàlegs habituals (en dialecte oranès, amb la seva traducció al català) que podrien tenir lloc en institucions públiques com comissaries, hospitals, administracions, etc. per dotar els funcionaris d’aquestes institucions d’un bon material perquè puguen comunicar-se, i d’aquesta manera millorar l’atenció als immigrants algerians que no coneguen la llengua catalana o l’espanyola; en l’elaboració d’una memòria sobre «La importància de les matemàtiques en Biologia», en el marc del màster sobre Modelització Matemàtica de la Universitat de Tlemcen; i han portat a terme un projecte d’integració d’un servidor d’autentificació basat en OpenLDAP amb un servidor SAMBA ja existent, també a la Universitat de Tlemcen.

La coordinadora acadèmica del Programa Algèria Universitats (PAU), Anna Mata, destaca que «són accions com aquestes les que acompleixen el veritable objectiu del PAU, que és el de permetre la coneixença mútua d’ambdues comunitats i que posteriorment aquesta coneixença derive en noves iniciatives, fins i tot més ambicioses».

Aquestes beques formen part del projecte «Sensibilització i transmissió de coneixement entre dues ribes del mediterrani: Xarxa Vives i CRUO» de la segona fase del Programa Algèria Universitats, projecte finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), que pretén promoure el coneixement i sensibilitzar els estudiants de la CRUO i de la Xarxa Vives d’Universitats sobre la realitat social, política, econòmica i cultural entre les dues ribes de la Mediterrània.