La Universitat d’Orà i la URV col·laboren per iniciar un projecte de cooperació entre biblioteques universitàries de la Xarxa Vives i la CRUO algeriana

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.– 17/12/2010.- El professor Abdelkader Abdellilah, de la Universitat d’Orà, va fer una estada a Barcelona i a Tarragona del 20 al 25 de novembre passat per reunir-se amb la cap de l’Àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, Roser Lozano, i amb els Coordinadors Acadèmic i Tècnic del Programa Algèria Universitats (PAU), Anna Mata i Jordi Costa. L’objectiu de la trobada va ser el d’iniciar un nou projecte de cooperació de la Xarxa Vives d’Universitats amb la Conferència Regional de les Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria sobre la gestió integrada de les biblioteques universitàries i sobre el model CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació). Aquest projecte s’emmarca en la tercera fase del Programa Algèria Universitats.

L’objectiu del projecte és la formació, la capacitació i la transmissió de coneixements i experiències entre professionals universitaris per a l’elaboració i el desenvolupament d’instruments de cooperació entre les biblioteques universitàries de la CRUO algeriana. Per a això se’ls donaran a conèixer models i experiències de la Xarxa, i se’ls farà reflexionar i analitzar conjuntament sobre models i experiències concretes de cooperació de les biblioteques universitàries de la Xarxa Vives, com el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), o el model de Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).

La cap de l’Àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i responsable del projecte per part de la Xarxa, Roser Lozano, valora la trobada com a «molt positiva ja que han estat tres dies intensos de treball que van aconseguir definir el projecte en relació amb la realitat algeriana i a les seves necessitats». Lozano considera que «aquesta trobada pot ser l’inici d’una col•laboració prou continuada en el temps».

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació interuniversitària al desenvolupament dissenyat i executat per la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria que des de 2007 i al llarg de les tres fases previstes persegueix la creació d’una xarxa de xarxes universitàries entre la Xarxa Vives i la CRUO, amb l’objectiu d’impulsar i contribuir a l’enfortiment del sistema universitari algerià, i a la seva integració en l’espai mediterrani i en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).