Els plans de llengües, eixos de la política lingüística a les universitats

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 30/03/2011.- La regió Vives és pionera en la implantació de plans de llengües a les universitats. Els plans de política lingüística són instruments concebuts per a la gestió del multilingüisme als campus universitaris, d’acord amb els principis de l’espai europeu d’educació superior. Els plans de llengües fan explícit el model lingüístic de cada universitat, que així mateix estableix tant els seus objectius en aquest àmbit com el desenvolupament de les accions que se’n deriven.

Els plans de llengües a les universitats de la Xarxa Vives

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Jaume I
Universitat de Lleida
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili