La URV col·labora amb la Universitat d’Orà per dotar la CRUO d’una xarxa de biblioteques universitàries

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 31/03/2011.- Els coordinadors acadèmic i tècnic del Programa Algèria Universitats (PAU), Anna Mata i Jordi Costa, i el secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats, Ignasi Casadesús, s’han reunit a Orà amb representants de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria i representants de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC) a Algèria de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) per fer seguiment de la tercera fase del PAU.

Del 20 al 23 de març els representants de totes tres institucions s’han reunit per analitzar el desenvolupament i la finalització de la segona fase del PAU i per fer seguiment de les accions previstes en la tercera fase del programa. Durant la reunió amb el professor Abdelkader Abdellilah, de la Universitat d’Orà per parlar sobre el projecte de creació de la xarxa de biblioteques universitàries de la CRUO que hauria de finalitzar a principis del 2012.

L’objectiu del projecte és dotar la CRUO d’una eina que permeta connectar les biblioteques de les seues universitats en xarxa, per tal que qualsevol estudiant o docent puga des de qualsevol universitat de la CRUO consultar els fons disponibles en qualsevol de les universitats membres. Les biblioteques universitàries de la CRUO no compten actualment encara amb cap instrument de coordinació ni de cooperació entre elles, i moltes d’elles no tenen els seus fons digitalitzats.

El projecte contempla la transferència de coneixement i d’experiències de les universitats de la Xarxa a les universitats de la CRUO en l’àmbit de la gestió bibliotecària. Entre les activitats previstes, el projecte preveu, molt especialment, traslladar l’experiència de la creació i posada en marxa del CBUC, el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. A més, es preveu capacitar la CRUO en l’organització de Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), en la realització d’altres instruments de cooperació entre les seves biblioteques, i en competències informacionals.

Aquest projecte està liderat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV),  en concret per Roser Lozano, la cap d’àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la URV.

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació interuniversitària al desenvolupament dissenyat i executat per la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria que des de 2007 persegueix la creació d’una xarxa de xarxes universitàries entre la XVU i la CRUO, amb l’objectiu d’impulsar i contribuir a la integració del sistema universitari algerià en l’espai mediterrani i en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).