La UB coopera amb la Universitat de Tlemcen per dotar la CRUO d’una plataforma virtual informativa i col·laborativa

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 04/04/2011.- La Universitat de Barcelona coopera amb la Universitat de Tlemcen a través del Programa Algèria Universitats (PAU) per dotar la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria d’una plataforma virtual informativa que augmente la presència de la CRUO en l’espai virtual i fomente les seues capacitats per relacionar-se amb el seu entorn nacional i internacional. La reunió del projecte ha tingut lloc durant la visita dels coordinadors acadèmic i tècnic del PAU, Anna Mata i Jordi Costa, i el secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats, Ignasi Casadesús, a Orà on s’han reunit amb representants de la CRUO i representants de l’Oficina Tècnica de Cooperació (OTC) a Algèria de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) per fer seguiment de la tercera fase del PAU.

Els representants de la Xarxa Vives s’han reunit també amb la professora Hadjira Kara-Terki, de la Universitat de Tlemcen, i responsable del projecte de creació de la plataforma virtual per part de la CRUO, per acordar els objectius específics i els resultats esperats del projecte. Aquesta plataforma ha de permetre una millora de la comunciació entre la CRUO i el públic i entre la pròpia comunitat universitària de la CRUO, ja sigui el personal docent i investigador, el personal d’administració i de serveis, els responsables universitaris, o l’alumnat. En aquest sentit, el projecte preveu construir un espai obert per a tothom, i una sèrie d’espais tancats, alguns dels quals d’accés diferenciat en funció del perfil de les persones que hi vulguin accedir.

El projecte contempla la definició de l’esquema i de les diferents seccions del portal, la creació i la instal·lació dels diferents continguts definits, la instal·lació de la plataforma als servidors de la Universitat de Tlemcen, un test final d’implementació tecnològica, la revisió i la validació final de la comunitat i de la pàgina d’accés, el lliurament de les dades i dels permisos als gestors de la CRUO, i la posada en marxa de la plataforma.

Entre les activitats previstes, es contemplen diverses formacions associades a la posada en funcionament de la plataforma per al personal responsable de la CRUO, algunes presencials i d’altres virtuals, com el curs «Aprenent en línia» per a administradors i tutors de la plataforma, o el curs de «Dinamitzadors en línia», impartits per professionals de l’Institut de Formació Contínua (IL3) de la Universitat de Barcelona.

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació interuniversitària al desenvolupament dissenyat i executat per la Xarxa Vives d’Universitats i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria que des de 2007 persegueix la creació d’una xarxa de xarxes universitàries entre la Xarxa i la CRUO, amb l’objectiu d’impulsar i contribuir a la integració del sistema universitari algerià en l’espai mediterrani i en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).