El «Vocabulari forestal» reuneix més de 6.000 termes especialitzats en 4 llengües

D’esquerra a dreta: José M. Meseguer Dueñas, director de l’Àrea de Normalització i Promoció Lingüística de la UPV; Mercedes López Santiago, professora de la UPV; Adriana Gil Puig, enginyera de Forests; i Rafael Delgado Artés, profesor de la UPV.

València, Barcelona, Palma.- 03/06/2011.- La Universitat Politècnica de València (UPV) va acollir dimecres 1 de juny la presentació del «Vocabulari forestal» editat per l’Editorial UPV en la col·lecció de Vocabularis bàsics de la Xarxa Vives. Aquest vocabulari multilingüe compila 6.033 termes de diverses branques de la ciència forestal, com la silvicultura, l’ordenació forestal o altres ciències bàsiques relacionades amb el medi natural, com la biologia vegetal o la geomorfologia, etc. El «Vocabulari forestal» es pot descarregar en línia des de la llibreria electrònica de la Xarxa Vives.

El vocabulari es presenta ordenat de manera alfabètica discontínua i, per a cada terme, se’n donen les equivalències corresponents al castellà, anglès i francès. En els noms de plantes, fongs, i animals se’ns dóna també el nom científic. A més, hi ha informació gramatical, sinònims valencians documentats i índexs d’equivalències per facilitar-hi la recerca multilingüe.

La col·lecció de vocabularis bàsics multilingües de la Xarxa Vives té la voluntat de satisfer una doble perspectiva: d’una banda, la de l’espai terminològic i lingüístic propi dels territoris de parla catalana; de l’altra, el multilingüisme europeu i la creixent internacionalització de les estructures de la informació, pel que fa a la comunicació científica. Cadascun dels títols d’aquesta col·lecció ha estat fet sota la responsabilitat conjunta de dues o més universitats de la Xarxa Vives, les quals han constituït equips de treball de professors, terminòlegs i lingüistes.

Actualment, vuit dels vocabularis (Botànica; Ciència Política; Didàctica de l’Educació Física; Educació musical, Enginyeria industrial: Mecànica i Termodinàmica; Fotoquímica; Infermeria i Internet) es poden consultar en línia.