La Xarxa Vives es pronuncia sobre la proposta de decret del Govern valencià de regulació del plurilingüisme

COMUNICAT DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS

Les universitats integrants de la Xarxa Vives d’Universitats, com a institucions de l’ensenyament superior i de recerca científica, fan les consideracions següents:

1. Les universitats de la Xarxa Vives compartim la necessitat d’incorporar programes plurilingües a tots els nivells d’educació expressada per la proposta de Decret del Govern valencià. De fet, les universitats de la Xarxa Vives, en el marc de les nostres competències, estem desplegant per consens plans plurilingües davant dels reptes que comporta la pertinença a l’espai europeu d’educació superior (EEES).

2. Les universitats de la Xarxa Vives considerem que la incorporació de programes plurilingües en cap cas no s’ha de fer en detriment de la llengua pròpia dels valencians o obviant l’experiència positiva que ha significat el desplegament de les línies en valencià durant els últims 25 anys. Ans al contrari, la incorporació de llengües estrangeres hauria de servir per potenciar i millorar els actuals programes bilingües i enriquits, que són els que millors resultats donen en l’adquisició del valencià, el castellà i l’anglès.

3. Les universitats de la Xarxa Vives posem a disposició del Govern valencià, i dels agents educatius implicats, l’experiència i els coneixements dels nostres experts en immersió lingüística i en tractament del plurilingüisme.

Castelló de la Plana, 8 de juny de 2011