El congrés internacional Univest analitza l’autogestió de l’aprenentatge a la UdG

D’esquerra a dreta, M. Rosa Terradellas, vicerectora d’Estudiants, Cooperació i Igualtat; Anna M. Geli, rectora; i Meritxell Estebanell, directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Girona. Font: Comunicació UdG

Girona, Castelló de la Plana, Palma.- 16/06/2011.-La tercera edició del Congrés Internacional Univest que té lloc a la Universitat de Girona (UdG) els dies 16 i 17 de juny, se centra en l’autogestió de l’aprenentatge. Aquesta nova edició, que es pot seguir en directe, consolida l’existència d’un espai de reflexió i intercanvi d’idees al voltant del procés d’ensenyament i aprenentatge a la universitat, en el qual l’estudiant esdevé el centre del seu desenvolupament. Univest 2011, que està organitzat pel Vicerectorat de Política Acadèmica de la UdG i l’Institut de Ciències de l’Educació, ha aplegat 400 participants provinents de Catalunya, del conjunt de l’Estat espanyol i també de l’estranger. Està previst que en aquests dos dies es presenten un total de 211 comunicacions.

Univest és una proposta innovadora en la qual el professorat, els estudiants i el personal d’administració i serveis assistents aporten les seues idees, reflexions i punts de vista particulars respecte dels següents eixos temàtics: «Planificació de la docència centrada en l’estudiant», «Avaluació», «Tutorització», «Participació dels estudiants en la vida universitària» i «Experiències fora de les aules ordinàries de classe».

Meritxell Estebanell, directora de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, considera que «és important entendre que amb el procés de renovació que s’està vivint a l’ensenyament superior, un dels principals canvis es produeix en el fet de situar l’estudiant i el seu procés d’aprenentatge en el centre de totes les actuacions que tenen lloc a la Universitat. S’ha passat de prioritzar els continguts i la docència a situar els aprenents i la creació de coneixement en l’eix principal de l’activitat universitària. I aquest canvi de mentalitat no resulta fàcil de fer. Per això, és important crear espais on els agents implicats es puguin reunir, debatre, compartir experiències i plantejar solucions de futur que ajudin a avançar en aquesta línia. Aquest és l’objectiu que es va pretendre quan es va crear un congrés internacional centrat en la universitat i els estudiants, l’Univest».

Aquesta edició del congrés intentarà oferir visions actualitzades que permeten orientar millor el treball de tots els responsables de facilitar els processos i oferir les eines necessàries, per tal que els estudiants puguen desenvolupar adequadament el seu treball a la universitat. Com en les edicions anteriors, es contemplen dos espais de treball diferents: les conferències plenàries i les taules de comunicacions. Les dues edicions anteriors, realitzades els anys 2008 i 2009, es van centrar en «L’estudiant, eix del canvi a la universitat» i en les «Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat», respectivament.

Consulteu el programa i seguiu el congrés a Twitter, a través del hastag #univest2011.